18 Aralık 2021

Yud Kavmi'nin Şiiri- M.Kağan Will Şahinoğlu

Tribünde, eylemde, kavgada sesinin kısılma ihtimali neyse o kadar öfke dolu değil midir insan bu “hayat” dediği zırvaya? Çünkü kötü müzikler dinlemek için ayıracak bir vakti kalmadı eli sopa tutabilen insanların, öyle değil mi Sergio?

İnsan faaliyetinin neler yaratabileceğini ilk ortaya koyan o olmuştur. Mısır’ın piramitlerinden, Roma’nın su kemerlerinden ve Gotik katedrallerden kat kat üstün harikalar yaratmıştır burjuvazi…*

Koca koca kentler yarattı, kırsal nüfusa oranla kent nüfusunu büyük ölçüde artırdı ve böylece nüfusun hatırı sayılır bir parçasını…

Doğa güçlerine boyun eğdirilmesi, makineler, kimyanın sanayi ve tarıma uygulanması... mantar gibi biten dev nüfuslar – daha önceki yüzyıllarda, toplumsal emeğin bağrında bu üretici güçlerin yattığına ilişkin bir önsezi olsun var mıydı acaba?**

Gözlerimizin önünde buna benzer bir hareket yaşanıyor… o dev üretim ve mübadele araçlarını peyda etmiş olan modern burjuva toplumu, büyüler yaparak çağırdığı cehennem kuvvetlerine artık söz geçiremeyen büyücünün durumuna düşmüş bulunuyor.***

*, **, *** : Karl Marx, Komünist Manifesto, Yordam Kitap, 8. Basım, s.44,46,47